INIMÕIGUSTE
ÜLDDEKLARATSIOON

Artikkel 9

Kedagi ei või meelevaldselt vahistada, kinni pidada või pagendada.