INIMÕIGUSTE
ÜLDDEKLARATSIOON

Artikkel 20

Igal inimesel on õigus rahumeelse kogunemise ja liitumise vabadusele.

Kedagi ei või sundida ükskõik millisesse assotsiatsiooni astuma.