INIMÕIGUSTE
ÜLDDEKLARATSIOON

Artikkel 24

Igal inimesel on õigus puhkeajale ja vaba aja veetmisele, kaasa arvatud tööpäeva mõistlik lühendamine ja tasutav perioodiline puhkus.