INIMÕIGUSTE
ÜLDDEKLARATSIOON

Artikkel 23

Igal inimesel on õigus tööle, töö vabale valikule, õiglastele ja soodsatele töötingimustele ning kaitsele tööpuuduse eest.

Igal inimesel on ilma igasuguse diskrimineerimiseta võrdsele tasule võrdse töö eest.

Igal töötajal on õigus õiglasele ja rahuldavale tasule, mis tagab inimväärilise elatuse temale endale ja ta perekonnale ja mida vajaduse korral täiendatakse sotsiaalkindlustuse teiste vahenditega.

Igal inimesel on õigus on luua ametühinguid ja oma huvide kaitseks ametühingutesse astuda.