INIMÕIGUSTE
ÜLDDEKLARATSIOON

Artikkel 17

Igal inimesel on õigus vara omamisele nii üksikult kui ka teistega koos.

Kelleltki ei tohi tema vara meelevaldselt ära võtta.