INIMÕIGUSTE
ÜLDDEKLARATSIOON

Artikkel 3

Igal inimesel on õigus elule, vabadusele ja isikupuutumatusele.