INIMÕIGUSTE
ÜLDDEKLARATSIOON

Artikkel 4

Kedagi ei või pidada orjuses või õigusteta seisundis; orjus ja orjakaubandus ükskõik millisel kujul on keelatud.