INIMÕIGUSTE
ÜLDDEKLARATSIOON

Artikkel 6

Igal inimesel, ükskõik kus ta ka ei viibiks, on õigus oma õigussubjektsuse tunnustamisele.