INIMÕIGUSTE
ÜLDDEKLARATSIOON

Artikkel 15

Igal inimesel on õigus kodakondsusele.

Kelleltki ei saa tema kodakondsust või kodakondsuse muutmise õigust meelevaldselt ära võtta.