INIMÕIGUSTE
ÜLDDEKLARATSIOON

Artikkel 5

Kellegi suhtes ei tohi rakendada piinamisi või julma, ebainimlikku, tema väärikust alandavat kohtlemist või karistust.