Sissejuhatuseks

10. detsembril tähistab rahvusvaheline üldsus 70. aastapäeva Inimõiguste ülddeklaratsiooni (Universal Declaration of Human Rights) vastuvõtmisest. Inimõiguste ülddeklaratsioon on kaasaegse inimõiguste raamistiku alusdokument, millele on rajatud kogu kaasaegne inimõiguste raamistik. Inimõiguste ülddeklaratsioon on maailmas enim tõlgitud dokument, mis on tõlgitud enam kui 500 keelde.

Ühiskonna jaoks on oluline, et üleüldisi inimõigusi väärtustataks ka tulevikus. Seetõttu on inimõiguste alane haridus üldhariduskoolides väga tähtis. Tallinna Kalamaja Põhikooli ja Kuuste Kooli õpilased osalesid Inimõiguste Instituudi projektis, kus nad lugesid videosse 30 Inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit, nii nagu noored inimesed neid mõistavad.

Sellel lehel näitame, kuidas see kõik välja tuli.

Aitäh! Kersti Kivirüüt, Heli Toomejõe ja Mart Kimmel ja Tallinna Kalamaja Põhikooli ja Kuuste Kooli õpilased.